Search

Actueel

Open Dag (en avond)

Wij organiseren een Open Dag voor toekomstige ouders. Hierbij gaat het vooral om ouders waarvan de kinderen 2 tot 4 jaar zijn, maar ook andere (toekomstige) ouders zijn welkom! U krijgt uitleg over de manier van leren bij ons op school en wat onze visie op onderwijs is. Nieuwsgierig? Kom dan op één van de volgende momenten, of beide:

Maandagavond 11 februari 2019 van 19.00 tot 20.00 uur

Woensdagochtend 13 februari 2019 van 9.00 tot 12.00 uur

 

Schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nieuwe visie waarbij de kinderen op ontwikkeling worden ingedeeld en waarbij er dagelijks gewerkt wordt aan hun talenten en ondernemerschap. Nieuwsgierig? Neem gerust contact op om een kijkje te nemen op onze school!

Ouders

We nodigen de ouders van harte uit om actief met ons mee te doen. Samen hoge verwachtingen van het kind hebben en samen met het kind en de school zoeken naar oplossingen. Op school lezen met een groepje, zitting nemen in de klankbordgroep, de MR of de OR. Wanneer de ouders volop meedoen, pakt het succes voor het kind altijd beter uit. 

Team

Het team werkt enthousiast en professioneel aan het leren van de kinderen. Zij werken ook aan hun eigen ontwikkeling door scholing, bij elkaar in de klas kijken en regelmatig teamoverleg.